WEMiFL: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki WEMiF

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) jest najmłodszym z wydziałów Uczelni. Kształci studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich oraz niestacjonarnych studiach drugiego stopnia.
Program studiów na wszystkich specjalnościach obejmuje podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów i telekomunikacji.
W ramach trzech specjalności:
przekazywana jest wiedza związana z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki.
Absolwenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki mają do wyboru szeroki rynek pracy oraz przygotowanie do rozwiązywania dziś nie zdefiniowanych jeszcze problemów.
Bardzo dobre opinie o absolwentach u naszych partnerów zagranicznych ułatwiają studentom podjęcie studiów za granicą i pogłębienie znajomości języka; każdego roku grupa studentów bierze udział w stażu zagranicznym. Zainteresowania naukowe studenci mogą rozwijać w działającym na wydziale Stowarzyszeniu Naukowym Studentów, prezentując wyniki pracy na konferencjach krajowych i zagranicznych.