WEMiFL: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki WEMiF

Studium doktoranckie WEMiF

Kierownik:
Dr hab. Tadeusz BERLICKI, prof. PWr
email:
tel. 320-26-18, bud. C-2, pok.105

Rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:
Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2005/2006: 12 osób

Najważniejsze odnośniki WWW