WEMiFL: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki WEMiF

Informacje wstępne 22-09-2006
Wszystkie ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia życia studenckiego na wydziale zostaną przekazane w czasie dni wstępnych, wtedy także otrzymacie legitymacje, książeczki zdrowia, plany zajęć.
Życie studenckie w wersji cyfrowej również jest bogate w wydarzenia, przede wszystkim należy odwiedzać serwis WWW WEMiF poświęcony sprawom studenckim – tam jest umieszczana większość ważnych ogłoszeń, wzorów druków, formularze itp.
Oczywiście poza oficjalnymi stronami z życiem wydziału jest związane szereg innych miejsc w sieci, jak choćby popularne fora dyskusyjne. Szczególnie dużą popularnością cieszą się serwisy z opiniami o prowadzących zajęcia :)
W ciągu pierwszych 2 tygodni semestru każdy otrzyma konto pocztowe w domenie student.pwr.wroc.pl, tych właśnie kont należy używać do komunikacji z prowadzącymi zajęcia, dziekanatem, informatykami wydziałowymi.
Studenci naszego wydziału mogą bezpłatnie i legalnie pobrać i zainstalować oprogramowanie firmy Microsoft (systemy operacyjne Windows, narzędzia programistyczne, dokumentacje i wiele innych atrakcji). Cały zestaw oprogramowania obejmuje kilkaset płyt CDROM, część z nich jest udostępniona on-line. Warunkiem otrzymania dostępu do serwisu i kluczy aktywacyjnych jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.pwr.wroc.pl .
Kategoryzacja 03-09-2006
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny parametrycznej jednostek naukowych jako wydział uzyskaliśmy pierwszą kategorię, a ponadto w grupie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne" klasyfikowani jesteśmy na wysokiej, drugiej pozycji (wśród wydziałów - na pierwszej). Tym samym nasi obecni i przyszli studenci studiują na najlepszym w Polsce wydziale elektroniczno/informatycznym :)
  • Informacja o zatwierdzeniu oceny parametrycznej jednostek naukowych 28 sierpnia 2006 r.
  • Wykaz kategorii dla grupy G5
Nabór wrześniowy 26-08-2006
W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie informujemy, że nasz Wydział nie prowadzi dodatkowego naboru wrześniowego. Kilka wydziałów ma jeszcze dużo wolnych miejsc i zdecydowało się przeprowadzić dodatkową rekrutację 2006.
Jeżeli mimo to chcesz zostać naszym studentem, to nic straconego — rozpocznij naukę w Studium Kształcenia Podstawowego. Po I roku, w zależności od uzyskanych ocen i liczby wolnych miejsc, możesz kontynuować naukę na II roku na wybranym Wydziale. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o Studium Kształcenia Podstawowego (SKP)
Wyniki pierwszego etapu rekrutacji 24-07-2006
Lista kandydatów wraz z ich statusem [ PDF, 49 KB ]
Przydatne informacje dla Kandydatów 21-07-2006
Domy studenckie i stancje
Zapomogi i stypendia socjalne
Wstępne wyniki: kwalifikacja 14-07-2006
Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia. [ PDF, 32 KB ]
Status 'zakwalifikowany warunkowo' oznacza, że w momencie przygotowania listy nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty (termin - do 22 lipca) lub jeszcze nie zostały zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.
Kolejnej listy (po pierwszym etapie przyjęć) należy spodziewać się w poniedziałek, 24 lipca 2006 r.
Kandydaci, którzy w terminie dostarczyli komplet dokumentów, a do tej pory mieli status 'zakwalifikowany', zostaną przyjęci.
Osoby, które nie dostarczą kompletu dokumentów, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, a ich kandydatury będą rozpatrywane w drugim etapie przyjęć (4.08.2006 r.)