WEMiFL: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki WEMiF

Egzamin dyplomowy - poprawa 29-01-2007
Wyznaczono termin egzaminu poprawkowego dla osób, które nie odboniły pracy dyplomowej w roku akademickim 2005/2006 [PDF].
Seminarium dyplomowe 1 20-12-2006
W związku z automatycznym generowaniem suplementu nie ma konieczności logowania się do portalu aby uzyskać zaliczenie z Seminarium dyplomowego 1.
Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego 1 jest dostarczenie do prowadzącego zajęcia wypełnionego formularza [ PDF ]
Kurs Praca dyplomowa 1 23-11-2006
Studenci V roku realizujący pracę dyplomową zostali zapisani na taki kurs. Proszę sprawdzić na stroni zapisów poprawność tego wpisu. W razie problemów proszę o kontakt mailowy z administratorem.
Prace dyplomowe 21-06-2006
Strona tytułowa pracy dyplomowej (również egzemplarza archiwalnego) oraz zestawienie wyników studiów powinny zawierać tytuł w języku polskim i angielskim.
Nowe składy Komisje Egzaminów Dyplomowych na rok 2005/2006 13-01-2006
W tym roku powołano trzy Komisje Egzaminów Dyplomowych dla trzech specjalizacji. Bedą one egzamnowały zarówno studentów W-4 jak i W-12.