WEMiFL: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki WEMiF

 
Program Leonardo da Vinci - wyjazdy i dofinansowanie praktyki zagranicznej
 
Philips Lighting Poland S.A. - praktyki w Philips Lighting Poland S.A Piła
 
Firma BIAP (Wrocławski Park Technologiczny) ma ofertę praktyk zawodowych - do pobrania
 
Specjalna oferta firmy LEDIKO - do pobrania
 
PPHiU KRIOSYSTEM Sp. z o.o. oraz "LEDIKO Walendowski i Wilanowski Spółka Jawna" są zainteresowane prowadzeniem praktyk zawodowych dla studentów W12, w tym również w czasie roku akademickiego. Obie firmy mają siedzibę na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, ul. Muchoborska 18. Proszę się kontaktować bezpośrednio z firmami.
 
Firma Heesung Electronics Poland Sp z o.o. szuka m.in. inżynierów elektroników (absolwentów) do pracy w zakładzie budowanym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kobierzycach. Zakład ma zaopatrywać fabrykę LG Philips LCD pod Wrocławiem. Kontakt: ul. Wita Stwosza 15, tel. 782 58 00 - p. mgr inż. Anna Adaszyńska.
 
Odbywanie praktyk przez wszystkich studentów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki jest obowiązkowe (8 tygodni). Fakt jej odbycia jest wpisywany do suplementu dyplomu ukończenia studiów. Ze względu na niedostateczne środki budżetowe ograniczeniu uległy praktyki studenckie organizowane instytucjonalnie. Coraz większą rolę odgrywają zatem praktyki indywidualne i organizowane przez samych studentów. Ich program jest uzgadniany z opiekunem dydaktycznym dr inż. Ryszardem Korbutowiczem (tel. 071 355-98-66 w. 55) na Wydziale, a także z przedstawicielem firmy, w której odbywana jest praktyka. Praktyki mogą odbywać się w ciągu całego roku, z tym że nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Dziekan może zaliczyć studentowi 2-go roku i lat wyższych, jako praktykę, wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu kształcenia. Po odbyciu praktyki (pracy) studenci mają obowiązek dostarczyć krótkie sprawozdanie, potwierdzone przez przedstawiciela firmy opiekującego się studentami (studentem). Zaświadczenie o odbytej praktyce prosimy składać w Dziekanacie. więcej

 
[ początek strony | główna strona WEMiF | Drukuj ] ©2006 by Krzysztof Urbański